Fokus på norr

Norrbotten

Världsunik fossilfri järn- och stålframställning

Bidra till den gröna omställningen. I Norrbotten väntar framtidsjobben som gör skillnaden.

I Norrbotten produceras järn och stål i absolut världsklass – starkt, hållbart och snart fossilfritt. Regionen har högt uppsatta mål, både för omställningstakten och den regionala tillväxten. Bara i Luleå ska invånarantalet öka med 25 procent på mindre än 20 år. 

För en grön omställning krävs ny infrastruktur och ökad tillgång till rätt kompetenser. För dig som är nyfiken erbjuder Norrbotten stora möjligheter. Här finns vacker natur, ett rikt friluftsliv och chansen till ett mer harmoniskt liv. Många har redan flyttat hit, nu behövs ännu fler.

1 500

nya företag startas varje år. 

67%

av företagen i Norrbotten har försökt rekrytera under de senaste 6 månaderna.

Välj avsnitt

I Luleå väntade en ny karriär

Marko Vikmans yrkesresa har tagit honom runt världen, men det är i Luleå han har hittat hem.

När Sverige tvärnitade i samband med covidutbrottet var Marko Vikman en av många som blev av med jobbet. Det tog dock bara en månad innan han hade landat jobbet som säkerhetschef på byggföretaget Titan Konstruktion i Luleå, 120 mil norrut.

– Varför stanna hemma och vara arbetslös när man kan flytta hit och få jobb direkt? Så tycker jag flera som är arbetslösa borde tänka – att man kan ta sig en titt norrut. Det ger motivation och livskvalitet att ha ett jobb att gå till, säger Marko Vikman.

Jobbat över hela världen

Marko Vikman började sin karriär som sjökapten, men ”steg i land” för 20 år sedan. Sedan dess har han jobbat utomlands i flera stora projekt inom säkerhetsbranschen. Han bodde bland annat i Kina, där han träffade sin fru. Tillsammans flyttade de till Göteborg 2015, där deras dotter föddes, och sedan alltså vidare till Luleå 2021.

Ett nytt liv i Luleå

I Luleå föll bitarna snabbt på plats. Markos fru kom snabbt in på svenska för invandrare (SFI) och studerar nu till barnskötare. Förskoleplatsen åt dottern var fixad på en vecka.

– Vår största vinst är att hela familjen nu kan vara tillsammans hela tiden. Vi fick den här chansen att flytta upp tillsammans och bli kvar på samma ställe. Förhoppningsvis kommer vi kunna stanna här ett bra tag. Kanske till och med livet ut.

Bild av Marko Vikman
SSAB

SSAB

SSAB är ett globalt stålföretag som är världsledande inom höghållfast stål. Målet är att bli det första stålföretaget i världen att erbjuda fossilfritt stål år 2026, och att den egna verksamheten är i stort sett koldioxidfri omkring år 2030.

I Luleå investerar företaget för framtiden genom att ersätta masugnen med en elektrisk ljusbågsugn. Det är ett avgörande steg i omställningen till ett fossilfritt samhälle. SSABs anläggning i Luleå har i dag 1 200 anställda och kompetensförsörjningen är en av företagets största utmaningar. Här finns ett ständigt behov av ingenjörer, bland annat inom processteknik och metallurgi.

LKAB

LKAB

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som ägs av svenska staten. Hållbarhet är kärnan i LKABs affär. Företaget leder omställningen av järn- och stålindustrin med övergången till att producera koldioxidfri järnsvamp, vilket är en betydande insats för klimatomställningen.

I maj 2022 valde LKAB Luleå som etableringsort för en cirkulär industripark för fosfor och sällsynta jordmetaller. Etableringen stärker Luleå som nav i den gröna omställningen. Industriparken kan ge mer än 500 nya jobb och innebär kompetensbehov som är kopplade till energi, miljö och klimat.

Luleå Kommun

Luleå kommun

Stora investeringar och etableringar ökar tillväxttakten i Luleå. I dag har orten cirka 80 000 invånare och tillväxtmålet är 100 000 invånare till år 2040. Tillväxttakten kräver utvecklade utbildningssystem och infrastruktur. Utöver redan pågående arbete med till exempel Norrbotniabanan och projekt Malmporten, finns det även behov av en utvecklad väg, järnväg och energiförsörjning.

För att hålla tempot i tillväxten samarbetar kommunen tätt med lärosäten och näringslivet. Det kommunala bolaget Luleå Business Region ansvarar för att göra orten till en ännu mer attraktiv plats för företag att etablera sig på. Fler stora etableringar är därför att vänta.

LTU

Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet, LTU, har en central roll i kompetensförsörjningen i norra Sverige. För att möta behovet har LTU tillsammans med industriföretagen startat projekt T25. Syftet är att på fem års sikt öka invånarantalet i Norrbotten och Västerbotten med 25 000 personer.

LTUs forskning bedrivs också i nära samarbete med näringslivet och industrin. Etableringarna har lett till nya civilingenjörsutbildningar, men kräver också att befintliga utbildningar uppdateras. Man jobbar även med det livslånga lärandet – att lärosäten hjälper befintlig personal inom industrin att vidareutbilda eller omskola sig.

Sändningen om Norrbotten

Omställningsorganisationerna TRR och Trygghetsfonden TSL är stiftelser som drivs utan vinstintresse och bygger på ett kollektivavtal mellan parterna Svenskt Näringsliv och PTK respektive LO.

© TRR 2022. All rights reserved.
Scroll to Top