Fokus på norr

Framtidsjobben finns i norra Sverige

Tusentals lediga jobb väntar redan på arbetskraft och kompetens. I andra delar av landet väntar tusentals människor på nästa steg i karriären. Här hittar ni varandra.

Fokus på norr är ett samarbete mellan TRR och Trygghetsfonden TSL.

Ett digitalt event om jobbmöjligheterna i norr

Få inblick i en av vår tids största omställningar

Visionerna, initiativen, möjligheterna och miljardinvesteringarna som kommer med den gröna omställningen.

Lär känna några av framtidens arbetsgivare

Från LKAB, Northvolt och Sartorius till SSAB, Komatsu Forest och CGI. Vilka är kompetensbehoven och varför behöver de just dig?

Lyssna till andra som redan tagit steget

Jobbet, fritiden, kulturen, familjen – de har hittat en meningsfull framtid på platser där det är något extra att bo, arbeta och leva.

I Sverige har vi varit väldigt duktiga på omställning. Men den här typen av storetableringar har vi inte frontat i Sverige förut.

Peter Larsson, 

regeringens samordnare

Fyra tillväxtregioner i norr

För en rörlig arbetsmarknad

Eventet Fokus på norr är initierat och producerat av TRR och presenteras i samarbete med Tryggetsfonden TSL. På arbetsmarknaden är TRR och Trygghetsfonden TSL och andra omställningsaktörer med och skapar förutsättningar för en rörlighet över branscher och geografier. Just den här gången med fokus på norr.

Organisationer som deltar i eventet

Omställningsorganisationerna TRR och Trygghetsfonden TSL är stiftelser som drivs utan vinstintresse och bygger på ett kollektivavtal mellan parterna Svenskt Näringsliv och PTK respektive LO.

© TRR 2022. All rights reserved.
Scroll to Top